Hoppa till innehåll

Tidsbokningar till servicehemmens besöksstugor börjar

Staden har skaffat fyra mötesplatser i anslutning till äldreomsorgens enheter, sk. mötesstugor. Containern har två ingångar och i mitten en vägg med fönster och mikrofon samt bord och stolar på varsin sida.

Staden har skaffat fyra mötesplatser i anslutning till äldreomsorgens enheter, sk. mötesstugor. Containern har två ingångar och i mitten en vägg med fönster och mikrofon samt bord och stolar på varsin sida.

Besökstiderna bokas via servicehemmets personal genom att ringa mellan kl 13-14 till det servicehem, till den grupp där närstående bor. Måndagen den 1.6 är den första möjliga besöksdagen.

Johanna-hemmet:

 • Helmi, tfn 040-722 6132
 • Onni, tfn 040 489 9854
 • Toivo, tfn 040 722 6371
 • Aino, tfn 040 489 9852

Majberget:

 • Werner, tfn 040 354 7676
 • Tove, tfn 040 354 7675
 • Albert, tfn 040 354 7674
 • Saara, tfn 040 354 7673

Svalåkern:

 • Saga, tfn 040 722 8904
 • Oscar, tfn 040 722 6429
 • Sofia, tfn 040 144 7573
 • Oliver, tfn 040 489 9850

Brandbacken:

 • Petunia och Pelargonia, tfn 040 489 9746
 • Hallon och Lingon, tfn 040 489 9754

Äppelbacken: tfn 040 869 6280

Besöken kan bokas mellan kl 10 och 18.30, så att besöket börjar vid varje jämna timme. Besöket kan vara högst 30 minuter, eftersom utrymmets ytor putsas och själva utrymmet vädras. För att boka tid skall man vara frisk och inte ha exponerats för coronasmitta.

– Människokontakter har stor betydelse för de äldres välmående. Nu prövar vi på ett nytt, tryggt sätt att mötas. Detta är ett tillägg till telefonsamtalen, videosamtalen samt terassträffarna. Jag hoppas att denna möjlighet används flitigt, säger Kirsi Oksanen tf. servicedirektör för omsorg och handikapptjänster.

– Jag vill rikta ett tack till stadens olika sektorer, fastighetsägarna samt personalen för ett smidigt samarbete med de praktiska arrangemangen. Alla har haft samma mål att med rask tidtabell möjliggöra dessa träffar, hälsar social och hälsovårdsdirektören Ann-Sofie Silvennoinen.