Hoppa till innehåll
bygge -

Tillbyggnaderna för skolorna i Vårberga och Tolkis håller på att bli färdiga

De tillbyggnader som i sommar har byggts på Kevätkummun koulus och Vårberga skolas samt Tolkkisten koulus skolgårdar står snart färdiga.

Vaalea koulurakennus

Tolkkisten koulus nya lokaler blir färdiga just innan skolorna börjar. Byggnaden är byggd i trä, har en våningsyta på 325 kvadratmeter och rymmer tre klassrum.

Tillbyggnaden i Vårberga (på bilden), som ska heta Vellamo, är färdig att tas i bruk i slutet av augusti 2022. Det är fråga om en träbyggnad på 1 500 kvadratmeter. Slutförandet och arbetet med gården fortsätter in på september.

Byggnadsarbetet leder till vissa justeringar i undervisningsarrangemangen vid både Kevätkummun koulu och Vårberga skola. Skolan informerar elever och vårdnadshavare om arrangemangen innan skolan börjar.

Byggplatsområdet utanför tillbyggnaden omges av ett stängsel, och stängslet avlägsnas först när området är tryggt för eleverna.

Kantelehusets gymnastiksal utnyttjas för tillfället som tillfälligt lager för möbler och utrustning. Det betyder att de som använder salen på kvällstid inte kommer in där förrän i september.

Mera utrymme för växande antal elever

– Tillbyggnaderna innebär att man får länge efterlängtat tilläggsutrymme för skolorna och för förskoleundervisningen där elevantalet ökar, konstaterar Rikard Lindström, som är utbildningsdirektör för de svenska utbildningstjänsterna.

Byggnadsprocessen har varit effektiv. Beslutet om tillbyggnaderna fattades i slutet av år 2021, och inom kort tar eleverna plats i klassrummen.

 – Vi klarade av att svara mot utmaningen på ett lyckat sätt och snabbt, säger Jari Kettunen, utbildningsdirektör för de finska utbildningstjänsterna. Jag vill därför tacka alla som deltagit i byggnadsprojektet för ett gott arbete.

Skolorna i Borgå inleder det nya läsåret onsdag 10 augusti 2022.