Hoppa till innehåll

Tjänsten med bilpool upphör 31.3.

Den bilpoolstjänst som i cirka ett år använts i Borgå upphör 31.3 eftersom Hertz Autovuokraamo som förvaltar bilarna avstår från bilpoolstjänsten.

Den bilpoolstjänst som i cirka ett år använts i Borgå upphör 31.3 eftersom Hertz Autovuokraamo som förvaltar bilarna avstår från bilpoolstjänsten.

Kunderna kan normalt använda bokningssystemet, kundstödet och bilarna för tjänsten fram till 31.3.

Avslutandet av tjänsten förutsätter inga åtgärder av användarna. Hertz Autovuokraamo ser till att kundprofilerna tas bort och att smartkort, som innehas av kunderna, inaktiveras.

På grund av det rådande pandemiläget har användningen av bilpoolsbilar i Borgå varit ganska liten under det gångna året. Inom den närmaste framtiden ser det ut som om det inte är ändamålsenligt att fortsätta med den form av bilpool som staden erbjuder åtminstone under de närmaste månaderna.

Det råder nuförtiden brist på laddstolpar för bilar, och därför öppnas laddstolparna för bilpoolsbilar bakom stadshuset för offentligt bruk. Staden informerar senare separat om detta.