Hoppa till innehåll

Trafikarrangemangen vid Huhtisen koulu förbättras

Som en del av gårds- och trafikarrangemangen vid Huhtisen skola förses Huktisvägen vid skolan med en breddning som underlättar elevtransporter med buss och skjutsning med bil till och från skolan.

Huhtisen koulu har inte tillräckligt med utrymme för trygga trafikarrangemang på skolans egen tomt. Därför bygger man nu en breddning som liknar en busshållplats och är tillräckligt stor för två bussar. Också de som skjutsar elever kan använda breddningen.

Byggandet av breddningen förutsätter trädfällning samt flyttning av gång- och cykelvägen invid.  Arbetet inleds med byggarbetsplatsens trafikregleringar den 25 juli och det beräknas ta cirka tre månader. Under denna tid kommer trafikarrangemangen på Huktisvägen att vara avvikande från det normala.

Borgå stads lokalitetsledning är byggherre för projektet och kommuntekniken svarar för tillsynen över arbetet.

Vårdnadshavarna till elever i Huhtisen koulu och barn i områdets daghem informeras separat om arrangemangen före skolstart.