Hoppa till innehåll

Undersökningen av inomhusluften i Keskuskoulus förskolelokaler har framskridit

Undersökningarna av inomhusluften i förskoleundervisningens lokaler på högsta våningen av Keskuskoulus äldsta del har fortsatt. Resultaten från täthetsmätningar och visavi mineralfiber är i skick. Vid undersökningarna har man på försök bytt ut ytmaterialet på golvet i ett rum.

Undersökningarna av inomhusluften i förskoleundervisningens lokaler på högsta våningen av Keskuskoulus äldsta del har fortsatt. Resultaten från täthetsmätningar och visavi mineralfiber är i skick. Vid undersökningarna har man på försök bytt ut ytmaterialet på golvet i ett rum.

 Keskuskoulus inomhusluftsarbetsgrupp sammanträdde i april via videoförbindelse för att diskutera situationen.

– På Keskuskoulu gäller misstankarna om inomhusluften oftast gamla mikrobskador i isoleringen i vindsbjälklaget och att tätningen i vindsbjälklaget läcker. Gamla värmeisoleringar togs nästan helt bort under sommaren 2018. Försök med spårämnen under våren visade att tätningarna har hållit tätt och att det inte läcker luft från vindsbjälklaget till undervisningslokalerna, berättar projektchef Pekka Koskimies.

I förskoleundervisningens lokaler mättes även nedfallet av mineralfibrer under två veckor. Resultaten visar att fiberhalten i inomhusluften är låg och inte överskrider åtgärdsgränsen i de mätta lokalerna.

Vid den fortsatta undersökningen av lokalerna byttes golvets linoleummatta i ett rum ut mot vinylplankor på försök. Under undantagstillståndet har ingen förskoleundervisning hållits i skolans lokaler. Bytet av golvmaterial har således inte ännu gett oss några erfarenheter.

Förskoleundervisningsgrupperna återvände till Keskuskoulu den 14 maj.

– Nu hinner vi få ett par veckors erfarenhet av det nya golvet. Om erfarenheterna är goda kommer vi att överväga att byta ut golvmaterial även i de övriga rummen på översta våningen, säger Koskimies.

I undersökningsrapporten har man utvärderat exponeringsförhållandena i lokalerna och efter reparationerna visar resultatet att exponeringar är osannolika.

I skollokalerna är läget med inomhusluften enligt arbetsgruppen normalt.

Golvet i glasaulan har reparerats och situationen i gymnastiksalen är bättre

I Keskuskoulus övriga lokaler har man slutfört reparationen av mosaikbetonggolvet i den så kallade glasaulan och skolan kan möblera rummet. Ännu under vintern fanns det tecken på dålig inomhusluft i gymnastiksalen. Reglagen för luftmängden i salen har reparerats och luften känns nu friskare där.

Sommarens reparationslista för Keskuskoulu har reparationer av tätheten i bibliotekets tak och avlägsnandet av de sista organiska isoleringarna från vindsbjälklaget på B-delen. Även huvuddörrarna mot gården ska göras lägre och värmeisoleringen ovan dem repareras. Riskkonstruktionen i vindfången i D-delen repareras senare.

Under sommaren ska även ett av takskydden på skolgården ändras till ett förråd för uteredskap samt en parkering för scootar, staketen kring planteringarna repareras samt solpaneler installeras på taket.

Mer information:
underhållschef Janne Hyvönen
tfn 040 570 2597
janne.hyvonen@porvoo.fi

Pekka Koskimies, projektchef
tfn 040 489 1865
pekka.koskimies@porvoo.fi