Hoppa till innehåll

Undvik brådska, stoppa mobilen i fickan

Borgå stads trafiksäkerhetsgrupp är bekymrad över säkerheten och välmåendet hos Borgåborna och andra som rör sig i området, och uppmuntrar alla till försiktighet när de rör sig i trafiken.

Borgå stads trafiksäkerhetsgrupp är bekymrad över säkerheten och välmåendet hos Borgåborna och andra som rör sig i området, och uppmuntrar alla till försiktighet när de rör sig i trafiken.

De bästa sätten att undvika halkningar när man promenerar i halkan är förutseende och undvikande av brådska. Utöver detta lönar det sig att satsa på stadiga vinterskor med breda bottnar samt på halkskydd som dras på skorna när det är särskilt halt ute. Det lönar sig också att hålla mobilen i fickan för ouppmärksamhet orsakar ofta halkningar.  

För cyklisten gäller det att utöver ljus och annan säkerhetsutrustning (hjälm, dubbdäck, reflexer) anpassa hastigheten efter situationen när det är halt. 

Den som rör sig med bil bör sörja för bilens och däckens kondition, anpassa hastigheten så, att den är tillräckligt låg och framför allt koncentrera sig på trafiken. Särskilt mobilen ska man lämna i fickan när man kör oberoende av om det är halt eller inte. 

Halkan berör alla oberoende av färdsätt 

Halkningarna är ett av de vanligaste olycksfallen som leder till sjukhusvård. Halkning kan kännas harmlös men särskilt hos äldre människor leder fallolyckorna ofta till sjukhusbesök. 

Enligt THL:s statistik (2014–2018) inträffar det hos Borgåbor årligen cirka trettio halkningsolycksfall. Det är närmast fråga om olycksfall som kräver vård. Största delen av olycksfallen blir inte statistikförd. De mest typiska skadorna som halkolyckorna orsakar är olika frakturer i extremiteter, försträckningsskador och rupturer i senor i knäna och axlarna.  

Största delen av olycksfall på arbetsresor är halkningar och fall 

Halkningarna orsakar mycket olägenhet också hos personer i arbetsför ålder, t.ex. sjukledigheter från arbetet. Största delen av olycksfall på arbetsresor orsakas av fotgängarnas fall, halkningar och snubblanden. Livet kan bli besvärligt och skadan kan också orsaka en permanent nedsättning av arbetsförmågan och inkomstbortfall. För arbetsgivaren uppstår kostnader för utebliven arbetsinsats och ersättningen av den. 

Enligt Olycksfallsförsäkringscentralens statistik sker det i Borgå stads område årligen i genomsnitt 170 olycksfall på arbetsresor. Av dessa har 57 procent inträffat i gångtrafiken, 15 procent i cykeltrafiken och 24 procent i personbilstrafiken. 96 procent av olycksfall på arbetsresor som inträffade hos fotgängare och 82 procent av olycksfall som inträffade hos cyklister är halkningar eller fall. Statistiken tar inte ställning till personens boendeort och medräknade finns bara olycksfall för vilka det har betalats ersättningar. 

Läs mera: 

Håll dig på benen (Trafikskyddet)   

Pysy pystyssä (på finska)   

Kun ajat, aja (på finska)  

Mer information 

Trafikingenjör Antti Rahiala, Borgå stad
tfn 040 193 1426
antti.rahiala@porvoo.fi 

Trafiksäkerhetskoordinator Juha Heltimo, Ramboll Finland Ab
tfn 050 369 4604
juha.heltimo@ramboll.fi