Hoppa till innehåll

Uppgifter om 2020 års köpfakturor finns nu på stadens webbplats

Borgå stad offentliggör på sin webbplats uppgifter om sina köpfakturor som gäller varor och tjänster som staden har köpt år 2020. Uppgifterna offentliggörs nu för första gången och i fortsättningen efter att stadens bokslut har godkänts.

Borgå stad offentliggör på sin webbplats uppgifter om sina köpfakturor som gäller varor och tjänster som staden har köpt år 2020. Uppgifterna offentliggörs nu för första gången och i fortsättningen efter att stadens bokslut har godkänts.

– Bakgrunden till detta är en fullmäktigemotion från oktober 2019. Motionen står i linje med strategin Drömmarnas Borgå 2030, där det sägs att Borgå stad öppnar sina datalager. Innan uppgifterna kommer att offentliggöras har vi tagit reda på och säkerställt uppgifternas kvalitet och tagit fram riktlinjer för dataskydd, berättar utvecklingsdirektör Charlotta Grönqvist.

Uppgifterna om stadens köpfakturor offentliggörs som öppna data. Ur materialet har utelämnats affärsverkens köpfakturor och stadens interna fakturor samt i regel de leverantörer som saknar FO-nummer i uppgifter om köpfakturor. De största köpfakturorna utan FO-nummer som inte innehåller dataskyddsrisker har lagts till materialet manuellt.

Med öppna data avses i allmänhet offentliga data som den offentliga förvaltningen, organisationer eller företag har tagit fram eller som har samlats hos dem och som har öppnats i strukturerad form fritt och utan avgift så, att alla kan utnyttja dem.