Hoppa till innehåll

Utmaningar gällande eftermiddagsverksamheten för den grundläggande utbildningen våren 2020

Mannerheims Barnskyddsförbunds (MLL) Borgå förening, som ordnar eftermiddagsklubbar i skolorna i Borgå, har sökt sig i konkurs. Verksamheten fortsätter tills vidare, men det är möjligt att verksamheten upphör innan vårterminen tar slut. Staden söker lösningar för att säkra verksamheten under våren.

Mannerheims Barnskyddsförbunds (MLL) Borgå förening, som ordnar eftermiddagsklubbar i skolorna i Borgå, har sökt sig i konkurs. Verksamheten fortsätter tills vidare, men det är möjligt att verksamheten upphör innan vårterminen tar slut. Staden söker lösningar för att säkra verksamheten under våren.

Borgå stads utbildningstjänster har koordineringsansvar för eftermiddagsverksamheten, verksamheten arrangeras av olika föreningar och den finska församlingen. Borgå konstskola ansvarar för sin egen eftermiddagsklubb och dess verksamhet. 

MLL:s Borgå förening har meddelat Borgå stad om ekonomiska problem. Enligt meddelandet kommer föreningen att sökas i konkurs. En eventuell utredning av boet kommer att påverka verksamheten under våren. MLL:s Borgå förening ordnar för tillfället klubbverksamhet på sex olika ställen för sammanlagt ungefär 250 barn. Föreningen har eftermiddagsklubbar i Kevätkummun koulu, Huhtisen koulu, Albert Edelfeltin koulu och Tolkkisten koulu samt Strömborgska skolan och Eklöfska skolan.

Borgå stads utbildningstjänster har börjat utreda olika alternativ för att säkra verksamheten under våren, ifall föreningens verksamhet upphör innan vårterminen är slut.

– MLL:s Borgå förening har ordnat en utmärkt eftermiddagsverksamhet och vi har inget att anmärka på dess kvalitet, innehåll eller ledare. Det viktigaste just nu är att utreda alternativ för hur vi kan trygga eftermiddagsverksamheten under våren. Dessutom har vi inlett preliminära förhandlingar med olika aktörer, så att vi ska ha ett tillräckligt antal serviceproducenter för läsåret 2020–2021, säger utbildningsdirektör Jari Kettunen.

MLL:s Borgå förening är mycket ledsen över den situation som barnen, familjerna och de anställda försätts i på grund av det här. Staden informerar genast då man vet mera om tidsplanen och alternativen.

Korrigerad 3.3.2020 kl. 16.00. I första meningen stod ursprungligen felaktigt “har sökt sig konkurs”. Teksten är korrigerad till “söks i konkurs”.

Mera information:

Borgå stad:

utbildningsdirektör Jari Kettunen
tfn 040 514 1133
jari.kettunen@porvoo.fi

koordinator för eftermiddagsverksamheten Anne Lindholm
tfn 040 195 2805
anne.ch.lindholm@porvoo.fi

MLL:s Borgå förening:

ordförande C-G Fagerholm
tfn 040 625 6188
fagu.mllporvoo@gmail.com