Hoppa till innehåll

Utställningen Hela folkets Runeberg öppnas i hemmuseet 4 februari

I J. L. Runebergs hem öppnas en specialutställning om personkulten kring nationalskalden. På utställningen får vi bekanta oss med den unika traditionen kring minnet av J. L. Runeberg, dess historia och dess många uttrycksformer.

Kuva Runebergin haudasta.

Med sina dikter uppnådde J. L. Runeberg positionen som nationalskald inom den bildade klassen redan under sin livstid. Folket lärde känna honom genom hans texter som beskrev finskheten. De flesta kan nationalsången Vårt land och känner till diktverket Fänrik Ståls sägner. Bakelsen som är uppkallad efter honom, Runebergstårtan, är fortfarande populär och avnjuts runtom i landet framför allt kring skaldens födelsedag den 5 februari. Centrala fästpunkter i minnet av Runeberg är de statyer och minnesstenar som finns i olika städer samt graven på Näsebackens begravningsplats i Borgå.

På utställningen visas häpnadsväckande gåvor och andra hedersbetygelser som förärades Runeberg, såsom ordenstecken från de nordiska länderna och Ryssland. Också personliga minnesföremål, såsom hår- och skäggstrån av diktaren, är utställda.

I Borgå museums samlingar ingår en minnestavla som är snickrad av en länsman från Jalasjärvi 1906. Kaarlo Lehtola hade tänkt sig att tavlan skulle bli en ambulerande utställning, som skulle transporteras med järnväg till olika platser i landet.

Man minns Runeberg och firar hans födelsedag i Borgå än i dag och firandet är en levande tradition som förs vidare från generation till generation. I firandet har Borgå frivilliga brandkårister och Runebergskören BSB centrala roller. Formerna för festligheterna har ändrats något under årens lopp, men fackeltåget till graven, statyn och skaldens hem med tillhörande sånghälsning utgör fortfarande kärnan i firandet. Det är fråga om en unik festtradition även internationellt sett. Den är upptagen i den nationella förteckningen över levande kulturarv, tillsammans med till exempel bastubad, svampplockning och att spela kantele.

Utställningen är producerad som ett samarbete mellan Borgå museum och Borgå stad.