Hoppa till innehåll

Vägarbeten på Alexandersbågen och Magnus Erikssonsgatan medför betydande olägenhet för trafiken

Beläggningsarbeten påbörjas på Alexandersbågen påbörjas den 20.10 med att reparera brunnar och fräsa bort ytan. Asfalteringen av körbanorna sker den 26. – 27.10.

På Magnus Erikssonsgatan inleds torsdagen den 22.10 arbetet med att reparera sättningen på de norrgående filerna, mellan Borgmästargatan och Näse-Juttes gata. Reparationen av sättningen medför betydande olägenhet för trafiken, eftersom de södergående filerna måste göras dubbelriktade. Också busshållplatsen bredvid Lidl kommer tillfälligt att flytta ca 100 meter norrut, mot Västra Mannerheimleden. Reparationsarbetet beräknas pågå i ca tre veckor.

Borgå stad önskar att bilisterna, om möjligt, väljer alternativa rutter förbi arbetsplatserna.