Hoppa till innehåll

Välkommen att fundera över framtidens social- och hälsovårdstjänster!

Kommunerna i Östra Nyland har startat projektpaketet Framtidens social- och hälsovårdstjänster i Östra Nyland med syftet att stärka kommunernas redan befintliga samarbete för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna. Projekten utvecklar basservicen för invånarna i området med fokus på bland annat rådgivning och handledning av klienterna samt identifiering av deras behov med låg tröskel. Projekten skapar nya regionala verksamhetsmodeller till stöd för kommuninvånarnas övergripande välbefinnande.

− I april ordnas tre verkstäder på distans för kommuninvånare samt representanter för organisationer och föreningar. Vi vill gärna berätta om arbetet som pågår och målen för det samt höra kommuninvånarnas synpunkter som stöd för utvecklingen, berättar projektchef Jaana Forslund.

− Vi vill utveckla kundorienterade tjänster, och därför är det viktigt att kommuninvånare och representanter för olika organisationer deltar i utvecklingsarbetet, fortsätter social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Verkstäderna ordnas via Teams tre måndagar i följd med start den 12 april kl. 15–17. Du kan delta i ett eller flera tillfällen.