Hoppa till innehåll

Välkommen till förskoleundervisning och grundskolan

Anmälningarna till förskoleundervisning och grundskolan för hösten 2021 har påbörjats. Nästa höst börjar 577 barn i förskoleundervisningen och 573 barn på första årskursen i grundskolan. Även ansökan om skolskjuts och till eftermiddagsverksamhet är aktuellt nu. Alla elektroniska anmälningar och ansökningar ska göras senast 31.1.2021.

Infobreven om anmälan till förskoleundervisning och besluten om närskola har postats denna vecka.

Anmälan till förskoleundervisningen

Förskoleundervisningen för barn födda år 2015 börjar hösten 2021. Anmälan sker via den elektroniska kundtjänsten för tjänster inom småbarnspedagogik senast 31.1.2021.
Tilläggsuppgifter och länken till anmälan

Det är ännu oklart var förskolegruppen i Sagobackens daghem kommer att fungera. Frågan gällande utrymmena klarnar under vårens lopp.

Anmälan till grundskolan

Läroplikten för barn födda år 2014 börjar hösten 2021. Barn med invandrarbakgrund som är permanent bosatta i Finland är också läropliktiga. Om barnets språkkunskaper inte är tillräckliga för att delta i den grundläggande utbildningen, kan barnet anmälas till förberedande undervisning i samband med anmälan till skolan. Ytterligare information ger närskolans rektor.

Anmälan till skolan sker antingen elektroniskt under januari på adressen https://wilma.porvoo.fi/ eller genom att besöka skolan 4.2.2021 kl. 14–17. Användarnamn och lösenord till Wilma-systemet finns antecknat i beslutet om närskola. Om ni anmäler barnet genom att besöka skolan, ber vi att ni tar med beslutet om närskolan. I beslutet anges barnets närskola på basis av gatuadressen.

Ansökan om skolskjuts

Man ansöker om skolskjuts via Wilma för elever som inleder årskurs ett och årskurs sju. Skolskjutsansökan för förskoleelever görs med en ansökningsblankett.
Ansökningsblanketten och mera information

Ansökan till eftermiddagsverksamhet

Ansökan till eftermiddagsverksamhet för skolelever som inleder årskurs ett och två sker också elektroniskt via Wilma-systemet. Användarnamnet och lösenordet är samma som vid anmälan till skolan. Beslut om plats inom eftermiddagsverksamhet skickas elektroniskt via Wilma senast i maj till de vårdnadshavare till barn i årskurs ett och två som har lämnat in en ansökan inom utsatt tid.

Ytterligare information:

Förskoleundervisning: Östra området: Marjatta Salo, aila.salo@porvoo.fi, tfn 040 676 7864 och Västra området: Carina Liljeberg-Karlsson, carina.liljeberg-karlsson@porvoo.fi, tfn 040 167 9048

Grundläggande utbildning: Marjo Lindman, marjo.lindman@porvoo.fi, tfn 040 195 2809

Eftermiddagsverksamhet: Anne Lindholm, anne.ch.lindholm@porvoo.fi, tfn 040 195 2805

Skolskjutsar: Annika Lundström, koulu.kuljetus@porvoo.fi, tfn 040 195 2804

Wilma -systemet: Christel Tallberg, christel.tallberg2@porvoo.fi, tfn 040 350 7010