Hoppa till innehåll

Vändning i flyttningsrörelsen: Borgå lockar inflyttare från Helsingforsregionen

Borgås befolkningsökning fördubblades under coronaåret 2020 och nu får staden i landets interna flyttningsrörelse inflyttningsöverskott särskilt från Helsingforsregionen.

Borgås befolkningsökning fördubblades under coronaåret 2020 och nu får staden i landets interna flyttningsrörelse inflyttningsöverskott särskilt från Helsingforsregionen.

Man väljer inte längre sin bostadsort i en så hög utsträckning enligt arbetsplatsen, utan flyttbeslutet påverkas framförallt av trivsamma bostadsområden, god basservice och vardag samt närheten till släktingar och vänner.

Detta framgår av de färska utredningarna om befolkningsutvecklingen och flyttningsrörelsen som Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI och Innolink har gjort för Borgå stad.

– Dessa är utmärkta nyheter. I Borgå pågår en stark tillväxt och staden upplevs på många sätt som en lockande bostadsort. Staden lockar särskilt befolkning i arbetsför ålder, och detta är viktigt också med tanke på företagen i området. Jag tror att urbaniseringen fortsätter trots coronan. Borgå måste i fortsättningen kunna locka en rejäl del av tillväxten i Nyland, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.   

Befolkningstillväxten fördubblades

Borgås invånarantal steg år 2020 med 254 personer, vilket betyder att befolkningstillväxten fördubblades jämfört med den genomsnittliga nivån åren 2015–2019. Borgås ställning i landets interna flyttningsrörelse blev betydligt starkare. Flyttningsbalansen vände från en måttlig flyttningsförlust (i genomsnitt -21 personer åren 2015–2019) till flyttningsöverskott (+102 personer år 2020).

– Från kommunerna i Helsingforsregionen fick Borgå ett flyttningsöverskott på 178 personer år 2020. Flyttningsöverskottet kom särskilt från Helsingfors stad och flyttningsöverskotten som var större än ”normalt” kom också från Sibbo, Mäntsälä och Nurmijärvi. Detta är en märkbar förändring eftersom Borgå tidigare hade måttligt flyttningsunderskott till Helsingforsregionen, berättar ledande sakkunnig Timo Aro i Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI.

– Granskat enligt åldersgrupper fick Borgå ett allt starkare flyttningsöverskott särskilt från den vuxna befolkningen i åldern 25–44 år och barn, m.a.o. nyckelgrupper som är viktigaste i flyttningsrörelsen. I denna åldersgrupp finns det flera personer som håller på att övergå till arbetsmarknaden och grunda familj, fortsätter Aro.  

Borgå fick ännu ett flyttningsöverskott också från utlandet (166 personer) år 2020. Den naturliga befolkningstillväxten blev däremot lite negativ. Antalet födda barn var 400, vilket är 40 barn mindre än i genomsnitt under åren 2015–2019. 

Orsakerna till flyttning har blivit flera

– De främsta grunderna varför man flyttar till Borgå är en boendemiljö som man tycker om, en smidig vardag, god basservice och möjligheter till friluftsliv och motion. Hela 95 procent av inflyttarna som svarade på vår enkät bedömde att de har hittat en boendelösning som åtminstone i stort sett motsvarar deras önskemål. I grunderna till flyttning betonas boendets kvalitet och bostadsorten väljs inte så mycket på arbetsplatsens villkor, beskriver kommunikations- och forskningschef Etta Partanen på Innolink.

– Inflyttarna gav Borgå goda bedömningar som gällde bostadsområdenas trivsel, bostadens plats och bevarandet av bostädernas värde. Många har flyttat till en bostad som är större än den gamla, fortsätter Partanen.

Det som upplevdes behöva utveckling var bostadspriserna, tjänster och trafikförbindelser framförallt till huvudstadsregionen. Det önskades också ytterligare satsningar på utvecklingen av boendealternativ, stadens centrum och idrotts- och fritidstjänster. 

Bakgrundsinformation om utredningar av befolkningen och flyttningsrörelsen

  • Borgå stad har låtit göra två utredningar som gäller befolkningsutvecklingen och flyttningsrörelsen.
  • Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI har gjort en analys som utifrån Statistikcentralens material redogör för befolkningsutvecklingen och flyttningsrörelsen i Borgå. Utvecklingen i Borgå jämförs med utvecklingen i hela landet, stora städer och Borgås ekonomiska region. I redogörelsen ingår också en analys av in- och utflyttarnas åldersstruktur och flyttningsrörelsens riktning.
  • Studien om in- och utflyttarna som bygger på intervjuer som Innolink har gjort redogör för faktorer som har lockat inflyttarna att flytta till Borgå och faktorer varför utflyttarna har flyttat bort från Borgå.