Hoppa till innehåll

Västra åstranden i Borgå får en energieffektivt belyst lättrafikled

Under LUCIA-projektet förverkligas en ca en kilometer lång lättrafikled med energieffektiv och smart belysning vid Västra åstranden i Borgå.

Under LUCIA-projektet förverkligas en ca en kilometer lång lättrafikled med energieffektiv och smart belysning vid Västra åstranden i Borgå.

Målet är att skapa en lättrafikled med innovativa och energieffektiva belysningslösningar som skall öka områdets trivsel och säkerhet. Leden byggs längs Västra åstranden under åren 2020–2021, i samband med annan byggandet i området.

I projektet satsar man på respons från invånarna, med vilken man strävar efter att få åsikter om planeringen av belysningen. Förfrågningarna genomförs med enkäter och workshops.

LUCIA-projektet deltar i Borgå ljus -evenemanget 14–15 februari. Vid Lucia-punkten kommer det att finnas en ljusupplevelse som är planerad av Ramboll Finland Oy. I den kan besökarna uppleva inverkan av olika typer av ljus. Dessutom kan besökarna svara på enkäten angående Västra åstrandens smarta belysning. På plats finns de ansvariga för projektet, Yolanda Potrykus från Borgå stads kommunteknik och Topi Haapanen från Posintra, som gärna berättar mera om projektet.

Den andra utvärderingsworkshopen arrangeras den 18 mars. Målet med visionsworkshoppen är att gå igenom invånarnas önskemål och behov via idébilder och konkreta exempel för att komma fram till ett botten för en gemensam vision. Om övriga händelser angående LUCIA-projektet informeras senare.

Belysningsplanen planeras av Ramboll Finland Oy. Planeringsprocessen består av teknisk och visuell planering, samt av invånarbedömningar.

Posintra är med som sakkunnig

Förutom LUCIA-projektets pilotplatser är en grupp internationella expertpartners med. Utvecklingsbolaget Posintra är en av experterna. Under ledning av Posintra och de andra samarbetsparterna samlas den senaste informationen angående belysning av stadsmiljön in. Den består av en insikt i såväl teknologi som ekonomi men också beaktandet av människors synpunkter. Den i projektet insamlade informationen kommer att stöda förverkligandet av pilotprojektet.

LUCIA-projektet finansieras av programmet Interreg Baltic Sea Region.

Ytterligare information

Yolanda Potrykus, projektkoordinator för LUCIA-projektet
Borgå stad, kommunteknik
yolanda.potrykus@porvoo.fi

Topi Haapanen, projektkoordinator för LUCIA-projektet
Posintra Oy
topi.haapanen@posintra.fi