Hoppa till innehåll

Vinterunderhåll av trottoarer och räddningsvägar är på fastigheternas

Kom ihåg att fastigheten har ansvaret för vinterunderhållet av trottoarer. Staden svarar för vinterunderhållet av gator, cykelvägar samt gång- och cykelvägar.   

Skotta eller ploga inte snön från din gård till grannens tomt, gatan eller stadens parkområde. Om underhåll och renhållning av gatuområden bestäms i lagen.  

– Snö får inte lagras på gatan. Om snön inte ryms på den egna tomten, bör den föras till stadens snötipp. Det lönar sig för innehavarna av tomter och fastigheter att gemensamt komma överens med en entreprenör om att föra snön till snötippen, säger gatuinspektör Torbjörn Karlsson.   

Borgå stads snötipp finns i Hornhattula.   

Du kan be om vägmärken för flyttningsuppmaning av fordon av staden om du inte kommer åt att föra bort snön på annat vis. Det här är gratis för bostadsaktiebolag.

Räddningsvägarna livsviktiga

Som tomtägare ansvarar du också för underhållet av infarten till tomten. Det är viktigt att hålla räddningsvägarna öppna. Längs räddningsvägen kommer utryckningsfordonen tillräckligt nära en byggnad då olyckan är framme. Dessutom måste brandbilarna kunna nå en plats där de har tillgång till släckvatten.

– I en olyckssituation kan varje minut som fördröjer brandbilens eller ambulansens ankomst vara avgörande. Därför är det viktigt att räddningsvägarna underhålls noggrant särskilt på vintern, berättar Mika Kynsijärvi, räddningschef vid Räddningsverket i Östra Nyland.