Hoppa till innehåll

Vresrosbeståndet i Broparken avlägsnas

Det storvuxna vresrosbeståndet i Broparken i närheten av Gamla bron klipps ner denna vecka. Arbetet utförs tidigt på morgonen för att minimera buller- och andra störningar.

Det storvuxna vresrosbeståndet i Broparken i närheten av Gamla bron klipps ner denna vecka. Arbetet utförs tidigt på morgonen för att minimera buller- och andra störningar.

– Det är viktigt att göra arbetet nu, så att rosorna inte hinner bilda nya frön. Efter nedklippning av rosorna kan området se lite kargt ut, men grönskan återkommer så småningom, berättar ansvariga trädgårdsmästaren Inkeri Tarkiainen.

Under de kommande åren fortsätter bekämpningen av vresrosor tills vidare på samma sätt, eftersom planeringen av Broparkens område fortfarande pågår.

Vresrosen är en främmande art som borde utrotas senast år 2022. Det finns många dylika bestånd i staden, och bekämpningsarbetet prioriteras enligt spridningsrisken.

– Vresrosbeståndet i Broparken utgör en risk för spridning av arten, eftersom fröna kan spridas sig till ett stort område via ån.

Ytterligare information:
ansvarig trädgårdsmästare Inkeri Tarkiainen
tfn 0400 877 311
inkeri.tarkiainen@borga.fi