Hoppa till innehåll

Kungsporten

Kungsporten är belägen i korsningen av motorvägen (E18) och Borgå-Mäntsälävägen (stamväg 55). Kungsporten har sedan 2001 utvecklats som ett område för handel, verksamhetslokaler och utbildning. I området finns många specialaffärer, en servicestation och tankställe för jord- och biogas.