Hoppa till innehåll

Projektet med träkvarteret på västra åstranden, seminarier och konkurrensutsättning av tomter

Träbyggnadsprojekt för ett helt kvarter på västra åstranden

Inledande av projektet

År 2018 har Borgå stad inlett ett träbyggnadsprojekt för ett helt kvarter på västra åstranden. Staden konkurrensutsatt tomterna för att hitta en samarbetsmodell och samarbetspartner för byggande av ett bostadsbetonat träkvarter i centrumområdet i Borgå. 

Det första seminariet om träkvarteret ordnades 20.9.2018. På seminariet berättade experter på träbyggande varför det är viktigt att främja träbyggande, vad det har byggts av trä under de senaste åren och vad det byggs som bäst samt hurdana erfarenheter man har av byggande av trähus med flera våningar. På seminariet presenterades också konkurrensutsättningens anbudsförfrågan med tidtabell.

Till konkurrensutsättningen kom 13 preliminära anmälan, och fyra anbud lämnades inom utsatt tid.

Framskridande till planläggningsarbete

Resultatet av tävlingen för träkvartersprojektet publicerades på ett informationsmöte 8.5.2019. Bästa förslaget lämnades av signaturen ”Koota”, vilket var anbudet av TILA Group Oy:s arbetsgrupp. OOPEAA, Office for Peripheral Architecture, arkkitekt Anssi Lassila har svarat för arkitektplaneringen.

Presentation av anbuden (på finska)

Utarbetandet av detaljplanen inleddes med arbetsgruppen utgående från anbudet ”Koota”.

Mot byggande

År 2021 framskred detaljplanearbetet till förslagsskedet. På webbseminariet ”Porvoon puukortteli – tavoitteista totta” 27.5.2021 presenterades stadens utgångspunkter för arbetet samt objektet och situationen med projektet. Borgå stad följer konsekvent klimatmålen vid planläggningen. På seminariet berättades också om träbyggandets livscykeleffekter och koldioxidhandavtryck samt om koldioxidsnål affärsverksamhet. Webbseminariet ordnades i samarbete med utvecklingsbolaget Posintra.

Föredrag som hölls på seminariet (på finska):

Presentation av träkvarteret (på finska):

Byggande av träkvarteret (på finska):

Lokala aktörer presenterar sig (på finska):

Mera information finns på sidan: