Hoppa till innehåll

Digistöd

Digitalt stöd ger dig råd och hjälp i hur du använder dator, mobiltelefon, datorplatta och elektroniska tjänster.

Digitalt stöd innehåller hjälp i att använda elektroniska tjänster och elektroniska apparater och det syftar till att hjälpa kommuninvånarna att självständigt och tryggt använda apparater och elektroniska tjänster. Innehållet kan variera från rådgivning om elektroniska tjänster till installering och ibruktagande av applikationer.

Stödet kan vara en kurs i hur apparaten eller tjänster används, tid för rådgivning eller personlig hjälp. Digitalt stöd ges på den egna apparaten eller en låneapparat. Du kan kontakta stödet via webben, per telefon eller genom att komma till platsen.

Du kan få stöd från flera ställen

I Borgå ebjuds digitalt stöd av stadens servicekontoret Kompassen och ungdomsrådgivningen Navigatorn samt stadsbiblioteken. Även kamratrådgivare, frivilliga, föreningar och organisationer erbjuder stöd.

Biblioteket erbjuder också digitalt stöd som en del av bibliotekets dagliga tjänster. Du hittar information om det digitala stödet och andra tjänster som biblioteket erbjuder i länken nedan:

Borgå medborgarinstitutet erbjuder digitalt stöd. Du kan hitta information i medborgarinstitutets kurssökning. Ange “digi” i sökfältet.

Suomi.fi har sammanställt ovanstående och andra ställen där du kan få digitalt stöd i Borgå.

Digistöd för seniorer

För seniorer erbjuds digistöd på plats och ställe samt på distans. Stödet erbjuds av ENTER rf:s frivilliga seniorer, som vid behov även hjälper med att skapa distanskontakt.

Digistöd med säkerhet i fokus

Personen som ger stöd assisterar i hur man använder elektroniska tjänster, hittar tjänster och i basanvändning av apparater, men det digitala stödet innehåller inte reparation av apparater som har gått sönder.

Hen får inte sköta ärenden på din vägnar eller behandla bankkoder eller andra koder som behövs för att använda tjänster. Ange inte dina koder till personen som ger stöd.

Man kan utveckla sina digikunskaper också självständigt

Om du vill kan du utveckla dina digikunskaper också självständigt till exempel med hjälp av kurser, föreläsningsvideon och artiklar.

Medborgarinstitutet KoMbi ordnar årligen flera kurser som lämpar sig för utvecklandet av digikunskaper.

Du får digistöd även som en del av bibliotekets dagliga service. Du kan läsa mer om digistödet på biblioteket och övriga bibliotekstjänster från länken nedan:

Det kan även varmt rekommenderas att finslipa sina egna digikunskaper enligt egen tidtabell. Det finns mängder av resurser på internet för detta ändamål. Nedan hittar du några länkar till material för utvecklandet av de egna digikunskaperna.