Gå till innehåll

Strömborgska skolan är en sammanhållen grundskola för årskurserna 1-9 samt förskola. I skolan verkar också Eftis för åk 1-2. Läsåret 2021-22 har vi 475 elever och 37 barn i förskolan. Det totala antalet vuxna som jobbar i skolan uppgår till ca 90 personer, inom utbildning, elevvård samt kost- och fastighetsservice.

I januari 2020 flyttade vi in i ett nybyggt hus, som är planerat för vår verksamhet. Vi har strävat till att skapa ”en liten skola i den stora”. Olika årskurser har skilda ingångar och skilda lärmiljöer medan specialsalar för konst- och färdighetsämnen samt matsal är gemensamma. Våra utrymmen med god akustik, god belysning och modern utrustning möjliggör olika pedagogiska lösningar för elever med olika behov. Traditionella klassrum, flexibla utrymmen och smågruppsrum utnyttjas för elever i alla åldrar.

Vi jobbar för en trygg skola där respekt är ledordet i vår verksamhet. Respekt för varandra och respekt för omgivningen. Vi sätter eleven i centrum och jobbar för att varje elev skall utvecklas till en ansvarskännande vuxen.

Strömborgska skolan deltar i Proskola-projektet.

Kontaktuppgifter

Epost: förnamn.efternamn@porvoo.fi

  • Rektor Carola Wiksten 040 350 7011
  • Biträdande rektor Sebastian Lindqvist 040 489 1869
  • Skolsekreterare Christel Tallberg 040 350 7010, christel.tallberg2@porvoo.fi
  • Elevhandledare Susanne Cederdahl 040 350 7012
  • Personalrum 040 350 7013

Vardag i skolan