Hoppa till innehåll
Borgå stads och Borgå museums konst- och naturhistoriska samlingar 2020.

Borgå stads konstsamling har i huvudsak tillkommit under 1900-talet genom konstinköp och donationer. Samlingen omfattar ca 500 konstverk som är placerade i stadens offentliga utrymmen som hälsocentraler, skolor, bibliotek, åldringshem, byråer och stadshuset.

Kärnan i konstsamlingen utgörs av bildkonst och konstnärer anknutna till Borgå. I konstsamlingen är bl a Johan Knutson (1816–1899), Lennart Segerstråle (1892–1975), Ole Kandelin (1920–1947), Karin (1915–2004) och Åke Hellman (1915–), Juhani Linnovaara (1934–) samt Petri Hytönen (1963–) representerade.

Staden äger även ett flertal offentliga konstverk. Till de nyaste anskaffningarna hör Jarmo Vellonens Kunskapens pelare på Albert Edelfelt skolas gård och Kirsi Kaulanens och Ylva Holländers Lantdagstriptyk (2009) i August Eklöfs park på Västra åstranden. Framför Konstfabriken restes Anssi Pulkkinens och Taneli Rautiainens verk Stilleben (2013) och på fasaderna målades ett konstverk i flera delar av Kislow & Kreemos (2015).

En särskilt värdefull helhet i samlingen utgörs av Borgå Gymnasiums ca 80 konstverk. De äldsta verken härstammar från 1600-talet. Tills samlingen hör även medaljer, ett historiskt bibliotek och en möbelsamling.

Yrjö A. Jänttis konstsamling

Den nyaste delen av samlingen, verken från 1950–1980-talet, är utställda i Konsthallens samlingsutställning.

Konst i stadsbilden

Konst i stadsbilden presenterar stadens offentliga statyer. Du kan ladda ner en rutt t.ex. i din telefon (citynomadi).