Hoppa till innehåll

Alla är välkomna med till Borgå medborgarinstituts kurser. En del av kurserna riktar sig till specifika målgrupper.

Med EU:s Funktionshinderkort kan en person enkelt påvisa sitt funktionshinder eller sitt behov av att ha med sig en assistent vid deltagande i idrotts-, kultur- eller andra evenemang. Vid uppvisande av sitt funktionshinderkort får man ta med sig en assistent till kurserna. Assistenten behöver inte betala kursavgift.