Hoppa till innehåll

Anders Lindholm-Ahlefelt valdes till Borgå stads kultur- och fritidsdirektör

Ekonomie magister Anders Lindholm-Ahlefelt har valts till Borgå stads kultur- och fritidsdirektör.

Ekonomie magister Anders Lindholm-Ahlefelt har valts till Borgå stads kultur- och fritidsdirektör.

Lindholm-Ahlefelt övergår till uppgiften från tjänsten som kultur- och fritidschef i Grankulla.

Lindholm-Ahlefelt har bred erfarenhet av kultur- och fritidstjänster, goda närverk och särskilt av uppgifter i anslutning till utveckling. Han har tidigare arbetat bl.a. inom bildningssektorn i Vanda stad som utvecklingschef och projektchef i omfattande utvecklingsprojekt.

– Jag ser fram emot uppdraget med entusiasm och intresse. Borgå är en verklig strandpärla där historia möter nutiden, och staden har alla förutsättningar att vara Finlands bästa plats att leva och verka, både i vardagen och när det är fest, beskriver Anders Lindholm-Ahlefelt.

Kultur- och fritidsdirektören ansvarar i bildningssektorns ledning för ledningen av kultur- och fritidstjänsterna, ekonomin, verksamheten och utvecklingen av uppgiftsområdet i enlighet med Borgå stads strategi. Kultur- och fritidsdirektören rapporterar om verksamheten till bildningsdirektören. Antalet anställda är cirka 300.

Uppgiftsområdet omfattar sex verksamhetsenheter: biblioteks-, kultur-, idrotts- och ungdomstjänster samt regionala tjänster som läroanstalterna för grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete erbjuder. Kultur- och fritidsdirektören och enheterna stöds också av annan personal inom projekt, kommunikation och förvaltning. Kultur och fritidstjänsterna samarbetar brett med den tredje sektorn, intressentgrupper och företagare inom branschen. Alla tjänster är två- eller flerspråkiga.

Lindholm-Ahlefelt tillträder tjänsten i början av maj.

Ansökningstiden för tjänsten som kultur- och fritidsdirektör gick ut den 22 januari. Det kom in 21 ansökningar till tjänsten.