Hoppa till innehåll

Ändringar i kollektivtrafikrutterna och bussnumren i Borgå under sommaren

Meddelandet har uppdaterats 27.5.2024: Skärgårdsturerna körs på vardagar, inte lördagar. Sommartidtabellerna för Borgå stads kollektivtrafik träder i kraft den 3 juni 2024. Under sommaren sker också förändringar i rutterna och bussnumreringen.

Karttakuva keskusta-alueen reiteistä.

Under sommaren trafikerar linjerna 1, 2, 3, 5 och 7 samt skärgårdslinjerna S1, S2 och S3.
Sommartidtabellerna och sommarrutterna gäller till och med den 4 augusti.

Ny linje nummer 7 i centrum

Sommarbussen Rinkeli, som har trafikerat i centrum flera tidigare somrar, kommer inte längre att vara i trafik. I stället för Rinkeli kommer den nya linjen nummer 7 till centrum. Linjen som körs med små fordon betjänar mellan Prästgårdsbacken – Näse hälsostation – simhallen – sjukhuset.
– Linjen betjänar centrumområdet i stor utsträckning, till exempel kan man ta sig till huvudbiblioteket och Konstfabriken med denna linje, konstaterar kollektivtrafikingenjör Matias Leinonen.

Linje 13 är linje 5

Linje 13, även kallad TAKU, ändras till nummer 5. Linjen går mellan Östermalm och Kungsporten.
I de övriga linjerna i stadsområdet sker inga förändringar till sommaren.

Till skärgården körs tre linjer

På våren konkurrensutsatte Borgå stad skärgårdstrafiken för sommaren, och konkurrensutsättningen vanns av K. Forsblom Oy, som också tidigare kört linjerna. Under sommaren kör en buss till skärgården på tre olika rutter. Linjerna går från torget till Sondby och Tirmo. En av linjerna går till Tirmo via Ebbo och en annan via Vålax.
Turerna körs två gånger om dagen på vardagar.

Tidtabeller och biljetter från appen Resor och biljetter

Stadsutvecklingsnämnden godkände biljettpriserna för kollektivtrafiken som Borgå stad köper för stadsområdet på sitt möte den 7 maj. Priserna träder i kraft den 3 juni.
I detta skede gäller priserna inte servicelinjen eller Byaskjussen. På linje 1 tas biljettprodukterna i bruk 21.6.2024.
– Billigast är att köpa biljetten via appen Resor och biljetter. I appen finns också exakta tidtabeller och rutter.