Hoppa till innehåll

Anmälningen för hobbymodellens grupper börjar i september

Anmälningen för klubbarna närmar sig! En hobby för alla – Borgås hobbymodell erbjuder gratis lågtröskel hobbymöjligheter för barn och unga i grundskoleåldern efter skoldagen.

Genom att delta i hobbyer inom Borgåmodellen för hobbyverksamhet kan barn och ungdomar pröva på olika grenar och hitta en trevlig och mer långvarig hobby för sig själv från hobbyutbudet i lokala föreningar och aktörer.
De fritidsintressen som erbjuds utgår från barnens och ungas önskemål. Grundskolans hobbyverksamhet sker efter skoldagen i skolans utrymmen. Varje grundskolas utbud riktar sig i första hand till den skolans elever, men om det finns plats i hobbygrupperna kan även elever från andra skolor delta. För unga i årskurserna 6–9 erbjuds hela stadens hobbyutbud, de ordnas både på skolor och andra utrymmen.


Under hobbyveckan kan du bekanta dig med gruppen utan anmälning

Under hobbyveckan, vecka 35 (28.8.–3.9.), presenterar instruktörerna fritidsintressena på sin hobbyplats vid tiden för hobbyn (skola och klass, hobbytid). Under veckan kan du komma och bekanta dig med gruppen och instruktören utan att anmäla dig.
Höstterminen: vecka 39 – vecka 49 (25 september–8 december) 10 veckor
Vårterminen: vecka 3–20 (15 januari–17 maj) 17 veckor
Aktiviteter hålls inte under skollov och allmänna helgdagar. Anmälan öppnar den 5 september 2023. Alla klubbar är inte ännu synliga, men de finns där senast 4 september 2023. Vi kommer även att lägga till klubbar under läsåret och vi informerar om det senare.
Klubbarna gäller under hela läsåret. På hösten anmäler du dig för hela året. Om ett barn/ungdom lämnar klubben mitt på året kan ett nytt barn/ungdom ansluta sig till klubben även mitt i verksamhetsperioden. Hobbyinstruktören och koordinatorn informerar dig om eventuella platser som kan bli lediga under säsongen.
Borgåmodellen för hobbyverksamhet är en del av det nationella projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Projektet utvecklas på lokal nivå utgående från undervisnings- och kulturministeriets kriterier.