Hoppa till innehåll

Anmälningen till läsåret 2020–2021 pågår som bäst, samarbetet inom småbarnsfostran börjar

Musikinstitutet fortsätter distansundervisningen terminen slut under tiden 14.5-29.5.2020. Musiklekskolans blogg uppdateras ännu varje vecka med nya sånger, lekar och speltips för musikstunder till familjens minsta med föräldrar. Distansundervisningen har fungerat väldigt bra och feedbacken från elever och vårdnadshavare har varit huvudsakligen positiv och tacksam.

Musikinstitutet fortsätter distansundervisningen terminen slut under tiden 14.5-29.5.2020. Musiklekskolans blogg uppdateras ännu varje vecka med nya sånger, lekar och speltips för musikstunder till familjens minsta med föräldrar. Distansundervisningen har fungerat väldigt bra och feedbacken från elever och vårdnadshavare har varit huvudsakligen positiv och tacksam.

Till vårterminen hör som en väsentlig del också studieprestationer och utvärdering. Eleverna har avlagt nivåprov också under tiden för distansundervisning, genom internetanslutning och videoinspelning. De avslutande studieprestationerna inom grundstudierna och de fördjupade studierna kan eleverna avlägga på traditionellt sätt inför en nämnd i musikinstitutets utrymmen fr.o.m. 14.5. De avslutande studieprestationerna kan fortfarande också avläggas på distans. Läraren, eleven och familjen kommer överens om det här tillsammans.

Anmälning till undervisningen läsåret 2020–2021 samt inträdestest

Anmälningen till läsåret 2020-2021 samt vårens inträdestest pågår som bäst. Den elektroniska anmälningen är öppen på adressen www.psmo.fi. Vårens inträdestest arrangeras i alla verksamhetspunkter under tiden 1.6.–4.6.2020 genom att beakta speciell noggrannhet. Man kan delta i testet endast om man är helt frisk. Vi förverkligar i vår endast individuella test och tidtabellerna är glest planerade med pauser mellan testen. Musikinstitutet tar emot endast en vuxen som följeslagare.

Samarbetet inom småbarnsfostran

Musikinstitutet har under de senaste åren samarbetat med daghem i Lovisa, Lappträsk, Mäntsälä, Pukkila, Sibbo och Borgnäs verksamhetspunkter. Efter några års paus startar samarbetet också i Borgå. Vi erbjuder här avgiftsfri musiklek för 3–5-åriga barn i daghemmets utrymmen under vårddagen. Samarbetet har intresserat 13 daghem i Borgå med sammanlagt 760 barn i 3–5-årsåldern. Undervisningen planeras och förverkligas tillsammans med daghemmen. Den här verksamheten är möjlig p.g.a. ökade statsandelar och understöd från Aktiastiftelsen.

Andra glada nyheter

Musikinstitutet har under de senaste veckorna gjort inspelningar som kommer ut på musikinstitutets musiikkiopiston YouTube kanal.

Kevyesti iltapäivällä (Lättsamt på eftermiddagen) är namnet på den första konserten.

Det kommer fler konserter så fort som de blir färdiga från editeringen. På kommande är filmmusik, somriga sånger, allsång, dansmusik osv.

Dessutom producerar Borgå stad avgiftsfria live-konserter genom nätförbindelse. Konserterna är direkta sändningar från olika scener i Borgå. Det är avgiftsfritt att följa med konserterna på nätet.

Som tilläggstjänst under sändningen erbjuds för första gången en chat, här kan publiken delta t.ex. via sin smarttelefon. De här intressanta konserterna kan man fälja med från sin egen soffa på torsdagar 

  • 14.5. kl 18.00 Mutaveijarit Konstfabriken
  • 21.5. kl 19.00 Romansseja ja Tragediaa – Pasi Eerikäinen ja Antti Vahtola Borgå Konsthall
  • 28.5. kl 19.00 Duo Malmivaara Villa Albert

Delta genom följande länk: porvoo.fi/live

Konserterna arrangeras av Borgå stads rese-och marknafsföringsenhet, Borgå kulturtjänster och Borgånejdens musikinstitut.

Tilläggsuppgifter:
biträdande rektor Maire Aakko
tfn 040 48 99 578

rektor Felix von Willebrand
tfn 0400 963 053