Hoppa till innehåll

Anmälningen till simskolor i augusti börjar

Borgå simhall öppnar igen den 3 augusti. Begränsningarna och säkerhetsanvisningarna preciseras nästa vecka.

Borgå simhall öppnar igen den 3 augusti. Begränsningarna och säkerhetsanvisningarna preciseras nästa vecka.

I simhallen ordnas simskolor på olika nivåer för barn under perioden 3–11 augusti. Anmälningen till simskolorna börjar på måndagen den 27 juli kl. 12 på webben på adressen www.borga.fi/simskolor

Simskolegrupperna är:

  1. nybörjar 1, nybörjar 2 och fortsättningssimskolor för barn 5–6 år
  2. nybörjar- och fortsättningssimskolor för barn i skolålder
  3. teknikgrupper för barn som fyllt 5 år och äldre barn

Simskolorna samlas sammanlagt 7 gånger.

För att så många barn som möjligt ska få plats i simskolorna, kan ett och samma barn anmälas endast till en simskolegrupp eller en reservplats.

På grund av coronaläget är gruppstorlekarna lite mindre än vanligt och i simskolorna följs gällande anvisningar. Innan simskolan börjar skickas närmare anvisningar till deltagarna om hur man ska gå till väga när barnet kommer till simskolan och under simskolan.

I den elektroniska anmälan på webben behövs följande uppgifter: barnets namn, adress, vårdnadshavarens namn, telefonnummer och e-postadress (inte obligatorisk).

Ytterligare information om grupperna samt anmälningen får du på www.borga.fi/simskolor eller på numret 040 584 3764 (mån.–fre. kl. 8–16).

Anmälningar till höstens simskolor börjar efter mitten av augusti.

Mera information:

idrottssekreterare Sirpa Ekblom
tfn 040 584 3764
sirpa.ekblom@porvoo.fi