Hoppa till innehåll

Ansökan till intensifierad undervisning i musik börjar för elever som börjar i tredje klass på hösten

Undervisning i musikklass har en lång historia i Borgå. Undervisningen i musikklass började redan år 1973, så nästa år firar undervisningen igen jämna år. I Borgå ordnas undervisning i musikklass för årskurserna 3–9. Ansökan till musikklassen görs på våren i årskurs två, och studier i musik utanför skolan förutsätts inte för att eleven ska kunna söka eller antas till musikklassen.

Borgå stads finskspråkiga utbildningstjänster har gemensamma musikklasser i Keskuskoulu (årskurs 3–6) och Linnajoen koulu (årskurs 7–9). Ansökningstiden till undervisningen som börjar nästa höst är 31.1–13.2.2022.

– Alla andraklassare som bor i Borgå och som är intresserade av musik är välkomna att söka till musikklassen. Vi hoppas att elever från flera olika skolor i Borgå börjar i vår skola nästa höst, säger rektorn för Keskuskoulu Petri Lindén.

– På musikklasserna i Borgå studerar cirka 130 barn och unga från Borgå. Vi håller också på att öka vårt samarbete med Borgånejdens musikinstitut, fortsätter Lindén.

– I musikklassen får eleverna sjunga, spela och uppträda och ha roligt tillsammans. I skolan finns också bland annat bandraster och olika tillvalsgrupper i musik för dem som är musikintresserade. Övergången till årskurs 7 i intilliggande Linnajoen koulu går smidigt, eftersom eleverna fortsätter som samma musikklass, säger Marika Puukko som undervisar i musikklass i Keskuskoulu.

I undervisningen följs en läroplan som fördjupar och utvidgar lärokursen för musik inom den grundläggande utbildningen. Till övriga delar följer musikklasserna kommunens läroplan. Musikklassernas lärare är musik- och klasslärare.

Konserter och musikframträdanden ger erfarenhet av att uppträda

Musikklassen ordnar varje läsår jul- och vårkonserter samt andra gemensamma framträdanden. I läsåret ingår förberedelser inför olika musikframträdanden som ett samarbete mellan olika årskurser.

– Ett gemensamt projekt för musikklasserna i Keskuskoulu läsåret 2021–2022 är en musikal som framförs i kulturhuset Grand första veckan i maj. Både eleverna, skolans anställda och hemmen ser ivrigt fram emot föreställningen som vi förberett tillsammans, fortsätter musikklassens lärare Marika Puukko.

Mera information om hur man söker till musikklassen har skickats via Wilma till vårdnadshavarna till alla andraklassare i finskspråkiga skolor i Borgå. Eleverna väljs till musikklassen baserat på ett lämplighetstest.