Hoppa till innehåll

Ansvarsfullt i pulkabacken

De snöiga vinterdagarna i södra Finland lockar till att åka pulka också i Borgå.

Staden påminner dock om att staden inte har officiella pulkabackar, varför backarna inte underhålls på vintern. De backar som vanligen används som pulkabackar får skyltar som påminner om detta.

– Alla som åker pulka bör komma ihåg att det alltid sker på eget ansvar. Det är bra att också med större barn gå igenom reglerna för hur man beter sig i pulkabacken, så att allt går tryggt till, säger ansvarig trädgårdsmästare Inkeri Tarkiainen.

Iståndsatta områden på Stora Borgbacken tar skada av pulkaåkning

Parker och allmänna grönområden finns till för stadsborna och för rekreation men användningen av Stora Borgbacken som pulkabacke orsakar stora erosionsskador.

– Det har planterats nya växter på backarna för att binda ytan. Rotade plantor tål dock inte att man trampar på dem, inte ens då de är under snön. Dessutom börjar gruset som hämtats till backen rinna ner på nytt, säger Tarkiainen.

– I somras åtgärdades stora erosionsskador på backen. Det var ett stort och dyrt arbete. Vi hoppas att alla Borgåbor kan ta hand om vår kulturtradition också på vintrarna, säger landskapsarkitekt Anne Rihtniemi-Rauh.