Hoppa till innehåll

Användarupplevelser samlas in om cykelvägen i riktning mot Näse och Pepot – svara på enkäten

Näse-Juttes gata och Magistratsgatan som befinner sig på västra sidan av Borgå å, byggdes som cykelgator år 2022. I samband med projektet byggdes också trafikljuskontroll i korsningen mellan Magnus Erikssons gata och Magistratsgatan samt en delad gång- och cykelbana från Magistratsgatan till Tolkisvägen och från Näse-Juttes gata till August Eklöf park. Nu utreder Borgå stad funktionaliteten av cykelgatan och andra cykeltrafikarrangemang och frågar stadsbornas synpunkter och erfarenheter om sträckan.

Pyöräilijä.

Med användarenkäten kartläggs åsikter från invånare och andra människor som rör sig i staden, angående förändringarna i arrangemangen. I enkäten frågas hur förändringarna har påverkat säkerheten, användningen samt trivseln på cykelvägen i riktning mot Näse och Pepot.
Enkäten besvaras anonymt och enskilda personer kan inte identifieras utifrån svaren. Du kan svara på enkäten fram till 28.5.2023.
Trafikobservationsundersökningen kommer att genomföras under maj månad och A-Insinöörit ansvarar för den. Observationsundersökningen kommer att utföras på Näse-Juttes gata, Magistratsgatan och i August Eklöf park. I maj kommer trafiken också att observeras på Ågatans cykelgata. Ågatans observationsundersökning är fortsättning till undersökningen som genomfördes på hösten 2022.
En rapport av enkätens och observationsundersökningens resultat kommer att publiceras under sensommaren 2023.