Hoppa till innehåll

Användningen av covidintyget i stadens tjänster slutar tills vidare


– För tillfället saknar vi riktlinjer på nationell nivå, så användningen av covidintyget slutar också i Borgå tills vidare. Läget utvärderas på nytt när riktlinjer på nationell nivå om covidintyget preciseras, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson.
Detta betyder alltså att covidintyget inte längre är en förutsättning för inträde i Borgå stads simhall, museer, utställningslokaler och publika evenemang. Fortfarande måste man i all verksamhet iaktta hälsosäkerhet, dvs. komma ihåg god handhygien och enligt stadens tidigare linjer rekommenderas det starkt att alla som är över 12 år använder munskydd i inomhuslokaler.
I stadens musei- och utställningslokaler är besökarantalet begränsat för att hälsosäkerheten kan säkras.
Social- och hälsovårdens personal i Borgå har ett bra vaccinskydd
Vaccinskyddet som krävs av personalen enligt den temporära paragrafen 48 a i lagen om smittsamma sjukdomar har kartlagts i Borgås social- och hälsovårdssektor, Räddningsverket i Östra Nyland och i Borgå lokalservice och de sista enheterna blir färdiga med den under nästa vecka.
– Läget ser bra ut i Borgå. Enligt preliminära kartläggningar är det under 20 personer som saknar ett tillräckligt vaccinskydd. Dessa personer arbetar i våra olika enheter. Borgå har ändå cirka tusen social- och hälsovårdsanställda, säger social- och hälsovårdsdirektören Ann-Sofie Silvennoinen.
Man kan få det tillräckliga vaccinskyddet som paragraf 48 a i lagen om smittsamma sjukdomar förutsätter genom vaccineringar och/eller en genomgången sjukdom.
– Ifall ett tillräckligt skydd inte är i ordning, utreder vi i första hand om vi kan hitta något annat arbete till den anställde, berättar Ann-Sofie Silvenn