Hoppa till innehåll

Avbrott i vattendistributionen I Ebbo området 28.10

Vattenverket utför ledningsarbeten I Ebbo 28.10 kl. 13-16. Vattenledningen stängs under ledningsarbetet, vattnet kopplas på tidigare ifall arbetet går snabbare. På vissa ställen är endast trycket dåligt. Invånarna ombeds att ta vatten till vara före arbetet börjar. Invånarna har också meddelats per textmeddelande.

Rent dricksvatten kan hämtas från vattenkärra vid Ebbo daghem och vid Bygdebo lokalen.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.