Hoppa till innehåll

Avbrott i vattendistributionen i Gammelbacka17.12.

Uppdatering kl. 13.50. Reparationsarbetet beräknas dröja tills kvällen.

Uppdatering kl. 13.50. Reparationsarbetet beräknas dröja tills kvällen.

Vattenverket utför ledningsarbeten på området. Ledningsarbetet hör till läckaget igår. På området finns en stängningsventil som inte fungerar och den repareras idag. På området som syns på störningskartan stängs vattnet. Arbetet beräknas vara klart tills kvällen. Rent dricksvatten kan hämtas från vattenbehållare vid Västervägen 8 och Slingergränd 1.

Området var vattnet stängs syns på störningskartan.
Störningskarta

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.