Gå till innehåll

Avbrott i vattendistributionen i Kullo 4.2

På området utförs ledningsarbeten. Vattenledningen mellan motorvägen och Nybyvägen stängs mellan kl. 17-19. Endast en fastighet blir utan vatten men som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden.

Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.