Hoppa till innehåll

Avbrott i vattendistributionen i Näse 23.3. – orsakar tillfälliga ändringar i trafiken på Patrullvägen fr.o.m. 21.3

Borgå vatten utför ledningsarbeten vid korsningen av Patrullvägen och Gammelbackavägens korsning. Ett avbrott i vattendistributionen är att vänta på torsdagen 23.3.kl. 9-18. Vattnet kan kopplas tidigare. Vattnet är stängt på Patrullvägen, Dragonvägen, Pionjärvägen och Gammelbackavägen 1-3. Vi ber kunderna ta vatten i reserv innan arbetet börjar. Borgå vatten hämtar också vattentankar till Patrullvägen 1, Patrullvägen 3-5 och Gammelbackavägen 1-3 varifrån kunderna kan hämta vatten med egna kärl.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.

Pga. ledningsarbetet stängs Patrullvägen för trafik redan 21.3. kl. 9.00 vid korsningen av Patrullvägen och Gammelbackavägen. Vägen stängs så man kan smälta upp grävområdet före själva arbetet påbörjas. Trafiken dirigeras via Dragonvägen. Gammelbackavägen avsmalnas också vid korsningen av Patrullvägen, endast ett körfält är tillfälligt i bruk på Gammelbackavägen.

Ledningsarbetet är anknutet till sanering av vattentjänstnätet vid Veteranvägen samt till byggandet av en ny huvudvattenledning mellan centrum och Hammars. Med hjälp av denna huvudledning säkras vattendistributionen ytterligare vid Hammars vattentorns distributionsområde. Nya stamledningen förverkligas i etapper samtidigt då man sanerar gammalt nät på områden mellan centrum och Hammars.