Hoppa till innehåll

Avbrott i vattendistributionen i Ölstens 16.1

Vattenverket utför ledningsarbeten på området. Vattnet stängs 16.1 mellan kl. 9-15. Ifall jobbet går fortare kopplas vattnet på tidigare. Rent dricksvatten kan hämtas från vattenbehållare vid ändan av Filarens väg och Grävaregränd.

Området var vattnet stängs syns på störningskartan.
Störningskarta

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.