Hoppa till innehåll

Avbrott i vattendistributionen i Vårberga 8.12.

Vattenverket utför ledningsarbeten på området. Vattnet stängs 8.12 mellan kl. 9-14. Ifall jobbet går fortare kopplas vattnet på tidigare. Rent dricksvatten kan hämtas från vattenbehållare vid Remmarvägen, Vikingavägen 11, Båkvägen och Slipvägen.

Området var vattnet stängs syns på störningskartan.
Störningskarta

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.