Hoppa till innehåll

Avbrott i vattendistributionen på Biskopsgatan 21.4

Vattenledningen på Biskopsgatan mellan Alexandersgatan och Ånäsgatan stängs.

Vattenledningen på Biskopsgatan mellan Alexandersgatan och Ånäsgatan stängs.

Vattenverket utför ledningsarbeten på Biskopsgatan 21.4 kl. 13.30-19.00. Vattenledningen stängs under ledningsarbetet. Invånarna ombeds att ta vatten till vara före arbetet börjar. Invånarna har också meddelats per textmeddelande.

Rent dricksvatten kan hämtas från vattenkärror som hämtas vid adresserna Biskopsgatan 18, Biskopsgatan 14 och Biskopsgatan 3-7.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.