Hoppa till innehåll

Avbrott i vattendistributionen på Biskopsgatan 28.4

Vattenledningen på Biskopsgatan mellan Alexandersgatan och Gymnasiegatan stängs.

Vattenledningen på Biskopsgatan mellan Alexandersgatan och Gymnasiegatan stängs.

Vattenverket utför ledningsarbeten på Biskopsgatan 28.4 kl. 10.00-14.00. Vattenledningen stängs under ledningsarbetet. Invånarna ombeds att ta vatten till vara före arbetet börjar. Invånarna har också meddelats per textmeddelande.

Rent dricksvatten kan hämtas från vattenkärra vid Biskopsgatan 18.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.