Gå till innehåll

Avbrott i vattendistributionen på Emsalö 22.6.

Vattenverket utför kopplingsarbeten på Emsalö 22.6. Ett kort avbrott är att vänta mellan kl. 11-15. Vattenledningen stängs under ledningsarbetet. Invånarna ombeds att ta vatten till vara före arbetet börjar. Invånarna har också meddelats per textmeddelande.

På området installeras en flyttbar tryckförhöjningsstation som hjälper att upprätthålla trycket i nätet på Emsalö västra område. Tryckförhöjningsstationen är planerad att tas ibruk imorgon 23.6.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.