Hoppa till innehåll

Avbrott i vattendistributionen på Emsalö 7.1

Fastigheterna som blir utan vatten är finns vid Varvstråket, Snipparsvägen och Lillsandsvägen

Fastigheterna som blir utan vatten är finns vid Varvstråket, Snipparsvägen och Lillsandsvägen

En vattenledning har skadats under grävarbeten. Vattenledningen har stängts. Reparationsarbetena påbörjas genast och beräknas vara klara under arbetsdagen.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.