Hoppa till innehåll

Avbrott i vattendistributionen på ett område vid Biskopsgatan och Alexandersgatan 23.5.

Vattenverket har påbörjat saneringsarbetet vid Biskopsgatan. Under saneringsarbetet måste vattenledningen stängas 23.5. under natten mellan måndag och tisdag kl. 22-6. Vattnet kopplas på tidigare om möjligt.

Invånarna ombeds att ta vatten till vara innan arbetet börjar.

Rent dricksvatten kan vid behov hämtas från vattenbehållare som placeras vid Brunnsgatan 21 och Biskopsgatan 24.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.

Vi vill också påminna om tillfälliga ändringar i trafiken.