Hoppa till innehåll

Avbrott i vattendistributionen på Frontmannavägen 24.3

Vattenverket utför ledningsarbeten på Frontmannavägen 24.3 kl. 9-12. Vattenledningen stängs under ledningsarbetet. Invånarna ombeds att ta vatten till vara före arbetet börjar. Invånarna har meddelats per textmeddelande.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.