Hoppa till innehåll

Avbrott i vattendistributionen på Frontmannavägen 26.1

Borgå vatten utför ledningsarbeten vid Frontmannavägens och Veteranvägens korsning. Ett avbrott i vattendistributionen är att vänta 26.1. kl. 9-16. Vi ber kunderna ta vatten i reserv före arbetet börjar. Borgå vatten hämtar också en vattentank till Veteranvägen varifrån kunder kan hämta vatten med egna kärl. Arbetet är anknutet till Veteranvägens sanering.

Som följd av läckaget kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.

Pga. ledningsarbetet måste också korsningen vid Veteranvägen och Frontmannavägen stängas för trafik mellan 24.1.2023-31.1.2023.

Vattenverket beklagar möjliga olägenheter.

Anknuten till tidigare nyhet: