Hoppa till innehåll

Avbrott i vattendistributionen på Hermansö 10.3.

Borgå vatten utför kopplingsarbeten på Hermansö 10.3. tidigt på morgonen. Ett avbrott i vattendistributionen är att vänta mellan kl. 5-8.

Området som berörs av avbrottet syns på kartan. Avbrottet berör också de fastigheter på Hermansö som är anslutna till privata vattenledningen som byggdes i slutet av 90-talet. Till fastigheterna i området har man skickat ett textmeddelande om ledningsarbetet. Vi ber kunderna vid behov ta vatten till vara förrän ledningsarbetet påbörjas.


Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.