Hoppa till innehåll

Avbrott i vattendistributionen på området vid Varvstråket och Lillsandsvägen (Emsalö) 3.5

En vattenledning har gått av i Emsalö under gräv- och muddringsarbeten. Vattnet har stängts av på ett litet område. Cirka 7-8 fastigheter är utan vatten.

Efter reparationsarbetet krävs rent vattenprov förrän ledningen kan tas ibruk. De kan dröja flera dagar förrän ledningen kan tas ibruk.

Borgå vatten hämtar en vattenkärra vid korsningen Varvstråket och Lillsandsvägen.