Hoppa till innehåll

Avbrott i vattendistributionen på Runebergsgatan 7.4

Vattenledningen på Runebergsgatan mellan Gymnasiegatan och Ånäsgatan stängs.

Vattenledningen på Runebergsgatan mellan Gymnasiegatan och Ånäsgatan stängs.

Vattenverket utför ledningsarbeten på Runebergsgatan 7.4 kl. 9-16. Vattenledningen stängs under ledningsarbetet. Invånarna ombeds att ta vatten till vara före arbetet börjar. Invånarna har också meddelats per textmeddelande.

Rent dricksvatten kan hämtas från vattenkärror vid adressen Runebergsgatan 12 & Runebergsgatan 6.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.