Hoppa till innehåll

Avbrott i vattendistributionen på Trädgårdsgatan, Trädgårdsgränden och Jonasvägen 3.6.

Vattenverket utför ledningsarbeten 3.6 kl. 8-10. Vattenledningen stängs under ledningsarbetet, vattnet kopplas på tidigare ifall arbetet går snabbare. Invånarna ombeds att ta vatten till vara före arbetet börjar. Invånarna har också meddelats per textmeddelande.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.