Hoppa till innehåll

Avgiftsfri hobbyverksamhet startar i alla Borgås grundskolor på hösten

Borgåmodellen för hobbyverksamhet fortsätter i grundskolorna under läsåret 2022-2023. Under detta läsår är alla Borgås grundskolor med.

Kyniä ja sakset

En hobby åt alla – Borgåmodellen för hobbyverksamhet erbjuder avgiftsfria hobbymöjligheter med låg tröskel för barn och unga i grundskoleålder i samband med skoldagen.

Hobbyverksamheten i klasserna 1-6 sker huvudsakligen i skolutrymmen före eller efter skoldagen. Utbudet i varje skola riktas i första hand till elever som går i ifrågavarande skola, men om det finns plats i hobbygrupperna kan elever från andra skolor också delta i hobbyerna.
Hobbyutbudet för unga i årskurserna 6–9 är gemensamt för hela staden. Hobbymöjligheter finns både på skolor och i stadens övriga hobbylokaler nära Borgå centrum.
Dessut erbjuds det i någon mån så kallade distanshobbyer som är gemensamma för alla skolor. Barnet eller den unga deltar i distanshobby hemifrån.

Anmälningarna börjar

Hobbyutbudet har uppdaterats på stadens webbsidor och anmälan till hobbyer börjar måndagen den 29 augusti kl. 10.
Hobbyverksamheten börjar huvudsakligen under vecka 36 i de skolor och för de grenar som redan har hobbyledare.
Också flera hobbyledare efterlyses. Ta gärna kontakt med projektkoordinatorn om du är intresserad av handledningsarbete.

En hobby åt alla – Borgåmodellen för hobbyverksamhet är en del av det nationella projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Projektet utvecklas på lokal nivå utgående från undervisnings- och kulturministeriets kriterier. Borgå har deltagit i projektet sedan projektstarten våren 2022.
Idén bakom projektet är att barnet eller den unga kan pröva på olika grenar med låg tröskel i sin egen skola eller i dess närhet i samband med skoldagen. Genom att pröva på olika hobbyer kan barnet eller den unga hitta sig en angenäm och även lågnvarig hobby från lokala föreningars eller aktörers hobbyutbud. Hobbyutbudet grundar sig på önskemål från barn och unga.

Projektet koordineras av kultur- och fritidstjänsterna tillsammans med skolorna.