Hoppa till innehåll

Badstränder upprustas under sommaren, vindskydd med eldplatser byggs vid friluftslederna i Tolkis och Humla

Borgå stads idrottstjänster har under våren underhållit och ombyggt konstruktioner på badstränder. På några ställen fortsätter arbetena ännu under sommaren.

Kokonniemen maauimala. Kokon badstrand.

– En del av arbetena gäller normalt underhåll, men vi bygger också om bland annat många konstruktioner på flera badstränder och river konstruktioner i dåligt skick, säger idrottsplatsmästare Pasi Liitiäinen.
Köttboda badstrand i Sondby har fått nya trappor, stängslet har förnyats och skogen röjts. På hösten kommer man ännu att göra avverkningar i strandens omgivning för att göra den luftigare och mer genomlysande, vilket också ökar säkerheten. Det talldominerade trädbeståndet bevaras och granarna huggs bort.
– Hundbadstranden flyttas norrut till strandens kant, till en bättre plats. Restaureringen av Sondby sandstrand 1 inleds. Genom detta kan vi återställa den nästan igenvuxna stranden till en sandstrand, vilket ökar dess användbarhet, berättar Liitiäinen.
På Tjärträsk badstrand har man renoverat badhytten och avlägsnat trampolinen, hoppställningen lämnas dock kvar.
– Kioskbyggnaden i dåligt skick rivs och parkeringsområdets cykelparkering görs större, säger Pasi Liitiäinen.
I Hasselholmområdet inleddes renoveringsarbetena redan i somras, och i år renoverar man kiosken och duschrummet samt förnyar låssystemen.
– I synnerhet har vi beaktat barnen och skaffat fler leksaker till stranden samt byggt en ny barnstrand som har avgränsats med rep. Barnstranden har också en ny brygga som byggdes i slutet av förra år, konstaterar Liitiäinen.
På Staffas strand rivs den gamla bryggan, badhytten och dasset. Den andra bryggan som är i gott skick lämnas kvar och kan användas av de som besöker stranden. Möbler förnyas.

Bryggor och byggnader renoveras i skärgården

Den gamla bryggan vid Kråkö småbåtshamn kommer att ersättas med en ny brygga under 2022. Bryggor och byggnader renoveras i sådana friluftsområden i skärgården som staden förvaltar, även bojarna underhålls.
– Och nya anslagstavlor placeras ut vid badstränder och i friluftsområden, konstaterar Pasi Liitiäinen.
Trivseln längs friluftslederna i Tolkis och Humla kommer att bli mycket bättre då nya vindskydd med eldplatser byggs vid dem under 2022.
– I samband med vindskydden byggs också utomhusmöbler och dass. Vi hoppas att detta ökar Borgåbornas och turisters intresse för att besöka stadens skogar, berättar Liitiäinen.
Idrottstjänsterna håller också på med att planera ombyggnaden av Holken friluftsled.

Övervakning vid simstränderna börjar i juni

Simsträndernas övervakning börjar i juni. Kokon badinrättning övervakas under tiden 3.6–14.8 och Hasselholmens badstrand 6.6–14.8. Övervakning vardagar kl. 9–21 och under veckoslut kl. 10–19. Om undantag informeras vid badstränderna. Under sommaren finns det kioskverksamhet vid båda badstränderna.